KURUMSAL

KENT KÜLTÜRÜNE SAYGI, İNSAN ODAKLI MİMARİ
Mostaryapı 1994 yılında 3 mimarın ortaklığıyla ve Alp İnşaat adıyla yola çıktı. Yola çıkarken benimsediği  ve kent kültürüne saygı,  insan odaklı mimari biçiminde tanımladığı felsefesiyle  yaşadığı başarılı sürecin ardından  adını Mostaryapı İnşaat Sanayi Ticaret Ltd. Şti. olarak değiştirdi. 2004 yılına kadar proje ağırlıklı çalışan Mostaryapı 2004 Yılından sonra proje ve kontrolörlük deneyimini  inşaat, özellikle sanayi ve konut sektöründe değerlendirmiş, başarısını bugünlere taşımıştır.

VİZYON:  DEĞERLERİNİ, UYGULAMALARINA EKSİKSİZ BİÇİMDE YANSITMAK


Tasarım değeri yüksek projeler gerçekleştiren Mostaryapı,  kent kültürünü ve kişiliğini yansıtan uygulamalarıyla hem yatırım değeri taşıyan, hem de çevresine değer katan yapılar üretmeyi ve insan odaklı anlayışını iç mimariye yansıtmayı hedef olarak belirlemiş, marka değerlerini böyle oluşturmuştur.
Bu çerçevede Mostaryapı  marka değerlerini faaliyet gösterdiği  sektörlerde, birlikte çalıştığı müşterilerine ve iş ortaklarına yaptığı katkılarla birlikte,  koruyarak, geliştirerek ve yeniden yaratarak topluma sunduğu değerlerin bütünü olarak görmektedir.
Mostaryapı bu doğrultuda sahip olduğu tüm kaynakları müşterilerinin ihtiyaçları, beklentileri ve memnuniyetleri doğrultusunda kullanır.  Projeleriyle şehrin çevresel, tarihsel ve kültürel dokusuna uyum sağlar. Yönetici kadrosu, teknik ve idari personeli ile çağın mimari gereklerini yerine getirerek, h toplum değerlerine uygun yaşam alanları üretir. Yaşam standartlarının iyileştirilmesini ve geliştirilmesini sağlamak için ileri teknolojiyi, doğru çözüm ortaklarını, kaliteli malzeme kullanımını, titiz mimarlık ve mühendislik hizmetlerini aynı potada eriterek, tüm projelerine uygular. Sürekli üretkenlik politikasıyla yeni istihdam alanları yaratarak, ekonomiye katkıda bulunur. Çarpık ve kaçak yapılaşmanın önüne geçmek için 'Kentsel Dönüşüm Projeleri'ne destek verir. Gerek doğal afetler gerek asayiş açısından güvenli yaşam alanları inşa eder.

MİSYON: SADECE İHTİYAÇ KARŞILAMAK DEĞİL, YAŞAMI GELİŞTİRMEK

Mostaryapı misyonunu insanın temel güdülerinden biri olan barınma ihtiyacını doğal ve modern olanaklarla çevrelenmiş olarak sunmak biçiminde belirlemiştir. Bu misyonun hedeflerini de  öncelikle sosyal, sportif ve kültürel aktivitelerle bağını eksiksiz kurarak, doğal yuva ihtiyacını sağlam bir zemine oturtmak. Sonra modern tasarım, mimari mükemmellik ve teknolojinin akıllı kullanımıyla insanı geleceğe taşımak ve böylelikle yüceltmek. Gelecek kuşakların doğayı korumayı öğrenecek ve öğretecek bireyler olarak yetişmesini sağlamak biçiminde belirlemiştir.

TANITIM FİLMİ BİLGİ TALEP FORMU Her hakkı saklıdır. Copyright © 2012 Mostaryapı